Polityka Prywatności

Ikona regulamin dla sklepuRejestrując konto i/lub składając zamówienie w seospot.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. Nasz sklep seospot.pl używa ich do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Administrator danych osobowych:
Miler Sebastian - PageSEO
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 23/6
NIP: 5512494350
REGON: 121476358

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi:
- w celu wykonania umowy (realizacja złożonego zamówienia),
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
- do celów kontaktowych (kontakt w sprawie zlecenia, umowy, odpowiedzi na zapytania),
- do marketingu bezpośredniego po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

W celu realizacji złożonego zamówienia każdy z naszych Klientów otrzymuje dostęp do panelu w postaci indywidualnego konta w którym po zalogowaniu można sprawdzić aktywne zlecenia, terminy zakończenia, czas do końca realizacji, oraz pobrać raporty dla zakończonych usług. Panel zawiera również listę faktur oraz możliwość ich pobrania. Raporty z usług dostępne w panelu pozwalają potwierdzić wykonanie złożonego zamówienia. Po wykonaniu zlecenia wyślemy mailowo powiadomienie z informacją o raporcie.

Dane osobowe w panelu Klienta przetwarzane są w celu wykonania umowy (realizacja złożonego zamówienia). Każdy Klient który złożył zamówienie i otrzymał wygenerowane hasło oraz login do panelu może się do niego zalogować. Klient ma możliwość zmiany hasła na własne. Klient ma możliwość skorzystania z przypomnienia hasła które zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klientowi przysługuje również prawo do informacji jakie jego dane osobowe posiadamy, oraz ich skorygowania/edycji.

Skąd mamy dane?
Otrzymujemy je podczas zakładania konta w naszym sklepie i/lub składania zamówienia w inny sposób (poprzez wiadomość e-mail lub platformę sprzedażową). Otrzymujemy je również na adres e-mail, lub poprzez formularz kontaktowy gdy wysyłasz do nas wiadomość.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest firma PageSEO Miler Sebastian. Pełne dane dotyczące siedziby oraz wszystkie formy kontaktu można znaleźć na stronie kontakt.

Komu możemy przekazać dane?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Dotyczy to takich grup odbiorców jak: firma hostingowa na zasadzie powierzenia, operatorzy płatności, operatorzy rozwiązania typu chat online, upoważnieni pracownicy i współpracownicy korzystający z danych w celu realizacji celu działania strony. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach: dhosting.pl.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania informacji o tym jakie Twoje dane posiadamy, do ich sprostowania/edycji, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.

Dane podawane w zamówieniu
Aby zrealizować zamówienie na usługi dostępne w naszej ofercie (poprzez sklep seospot.pl) należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres) oraz opcjonalnie dane firmy (nazwa firmy, nip, adres siedziby), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia i celów księgowych.

Dane podawane w formularzu kontaktowym
Aby otrzymać od Ciebie wiadomość i móc na nią odpowiedzieć potrzebujemy danych kontaktowych. Podajesz więc między innymi swój adres e-mail. W samym formularzu lub wiadomości możesz podać również (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, dane firmy (nazwa firmy, nip, adres siedziby)). Dane te są często potrzebne do wykonania wyceny, realizacji usługi, czy do celów księgowych. Podawanie tych danych jest zawsze dobrowolne. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Logi Administratora
Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Jakie przykładowe środki bezpieczeństwa zostały zastosowane do ochrony danych osobowych
- Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
- Dostęp do systemów informatycznych mają tylko uprawnione osoby
- Hasła do systemów informatycznych są złożone
- Systemy informatyczne ulokowane są na profesjonalnej platformie hostingowej wraz z podpisaniem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu mamy pewność, że dane naszych Klientów są bezpieczne.

Ikona polityki cookiesCookies
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest PageSEO Miler Sebastian.

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych mogą znajdować się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka. Pliki cookies mogą być zbierane również przez podpięty do strony Google Analytics. Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Google Analytics
Dane mogą być zbierane również przez Google Analytics poprzez kod GA. Dla danych jest włączona anonimizacja. Dane te nie są przez nas wykorzystywane do celów marketingowych, profilowania. Dane zbierane są do celów analitycznych. Na stronie youronlinechoices.com można dokonać zmiany swoich ustawień dotyczących reklamy behawioralnej. Jakie kroki należy wykonać w tym celu? Wejść na podany adres, wybrać kraj i kliknąć "Twoje wybory". Następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie w celu dokonania zmian w ustawieniach.

Szczegóły:
Nabywca to osoba która złożyła zamówienie w naszym sklepie.
Sprzedawca (Operator serwisu) to firma Miler Sebastian - PageSEO oferująca usługi możliwe do zakupienia w sklepie seospot.pl.

1. Dane osobowe Nabywców będących będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Sprzedawca gromadzi dane niezbędne do wystawiania faktur i rachunków oraz do realizacji złożonych zleceń. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Jeżeli Nabywca chciałby wiedzieć, które dane osobowe znajdują się w naszym posiadaniu, lub jeżeli chciałby je edytować, zwiększyć swoją anonimowość lub usunąć jakiekolwiek niepełne, niepoprawne lub zdezaktualizowane dane osobowe albo gdyby z dowolnej przyczyny zechciał, aby zaprzestano przetwarzania jego danych osobowych, to może skorzystać z takiego prawa, kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, mailowo, lub listowanie na adres siedziby firmy.

Dodatkowe informacje o cookies

Użytkownik: osoba korzystająca ze sklepu
Serwis: sklep internetowy mieszczący się pod adresem seospot.pl
Operator serwisu: właściciel strony internetowej seospot.pl którego dane podane zostały w polityce prywatności oraz regulaminie sklepu

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystuje się w celu:
- odpowiedniego dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają określić urządzenie z jakiego korzysta Użytkownik Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- zbierania statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach sklepu seospot.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach sklepu seospot.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, które pozwalają na korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Zmiana ustawień plików cookie - blokowanie i informowanie
Ustawienia "ciasteczek" mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.